Nuachtlitir 2011-2012 Téarma 3

nuachtlitir3

Glasraí
Míle buíochas le baill Le Chéile agus le gach tuismitheoir a chuir na glasraí sa pháirc le Rang 3.

Barbeque
Buíochas ó chroí le Coiste ‘Le Chéile’ agus le gach aon tuismitheoir a chabhraigh in aon tslí leis an mBarbeque do Rang 6. Bhí an-lá ann agus bhí an bia go han-bhlasta. Bhí an-lá ann agus bhí an bia go han-bhlasta.

Rang 6: Irisleabhar agus Meánscoil
Táimid fíorbhuíoch de gach duine a d’oibrigh ar irisleabhar R6. Tá sé go hálainn ar fad. Beidh sé ina chuimhneachán ag na leanaí ar a laethanta anseo.  Guímid gach rath ar Rang 6 sa mheánscoil.

Go raibh samhradh iontach agaibh ar fad.

Siobhán Mhic Gearailt

Vegetables
Thanks to all the parents / Le Chéile Committee who worked tirelessly with Rang 3 on the vegetable plot in the field.

Barbeque
Many thanks to the ‘Le Chéile’ Committee and to all the parents who helped out in any way with the Barbeque for Rang 6. The food was excellent.

Yearbook
We thank all those parents who worked on Bliainiris Rang 6. It is very well done and is a lovely keepsake for the children.
We wish Rang 6 all the best in secondary school. We wish Rang 6 all the best in secondary school.

 A wonderful summer to all.

Siobhán Mhic Gearailt