Nuachtlitir 2015-2016 Téarma 1

 

Nuachtliter

Tús na Scoilbhliana 2015/2016

Dia daoibh go leir!

Tá súil agam go raibh samhradh iontach agaibh ar fad agus tá fáilte is fiche romhaibh ar ais don scoilbhliain 2015-16. Fáilte ar leith roimh ár Naíonáin Bheaga agus roimh na daltaí nua sna ranganna eile, ata ag tosnú linn inniu. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe as bheith inár measc i Scoil Chrónáin.

I hope you had a wonderful summer and you are very welcome back for this school year 2015/16. A very special welcome to Naíonáin Bheaga and to the new students in other classes, that started with us today. We hope that you will enjoy your time here in Scoil Chrónáin and benefit from it.

Foireann na Scoile (School Staff):

Fáilte ar ais roimh gach aon bhall d’fhoireann na scoile, idir sean agus nua.

Welcome every member of our school staff, both old and new.

Múinteoirí: Comhgháirdeas le Máistir Sean Ó Sé (Rang 3) a fuair post buan i Scoil Chrónáin . Fáiltimis roimh Múinteoir Aoileann (Naíonain Mhóra A) atá tar éis filleadh óna sos gairme. Tá áthas orainn freisin go bhfuil Múinteoir Muireann (Naíonáin Bheaga A), Múinteoir Eibhlín (Rang 1) agus Múinteoir Sorcha (Múinteoir Acmhainne) linn arís. Tá beirt mhúinteoirí eile ag déanamh ionadaíochta linn chomh maith: Múinteoir Rebecca (Rang 4) agus Múinteoir Fiona (Naíonáin Bheaga C) agus tá fáilte mhór rompu.

Congratulations to Máistir Seán Ó Sé (Rang 3) who has got a permanent post in Scoil Chrónáin. We welcome back Múinteoir Aoileann (Naíonáin Mhóra A) who has returned from a career break. We are delighted that Múinteoir Muireann (Naíonáin Bheaga A), Múinteoir Eibhlín (Rang 1) and Múinteoir Sorcha (Múinteoir Acmhainne) are with us again this year. We are also happy with the other teachers that are still here. There are two substitute teachers with us this term also: Múinteoir Rebecca (Rang 4) and Múinteoir Fiona (Naíonáin Bheaga C) and there are very welcome.

Rúnaí Nua (New Secretary): Cuirimid fáilte roimh ár rúnaí nua, Muireann Uí Mharnáin. Tá taithí 16 bliana ag Muireann mar rúnaí gaelscoile agus mar sin tá an t-ádh orainn í a bheith linn.

We welcome the new Rúnaí Muireann Uí Mharnáin. Muireann has 16 years’ experience as a rúnaí gaelscoile and we are very lucky to have her.

 

Cúntóir Riachtanais Speisialta (SNA) : Comhgháirdeas le Marina Ní Shé a fuair an post mar Chúntoir riachtanais speisialta linn an tseachtain seo. Bhí Samhradh gnóthach leis na hagallaimh ar fad ach táimid an-sásta leis an bhfoireann a ceapadh.

Congratulations to Marina Ní Shé who got the post as an S.N.A. this week. We had a very busy summer with interviews but we are very happy with all the new staff.

Tógáil (Building):

Cuireadh céimeanna agus rampaí nua ag doirse na scoile i rith na laethanta saoire agus caithfidh mé a rá go bhfuil siad ag féachaint go hálainn. Táimid an-bhuíoch don ailtire agus do na hoibrithe a d’oibrigh go dian chun go mbeadh an tógáil déanta le haghaidh inniu. Beidh a fhios againn i gceann cúpla seachtain faoinár n-iarratas pleanála don tógáil sealadach sa pháirc. Táimid dóchasach go mbeidh na ranganna go léir ar láthair na scoile faoi Shamhain.

There were new ramps and steps put in at the school doors during the holidays and I must say they are looking lovely. I am very grateful to the architect and the workers who worked so hard to have everything ready for today.   I will know in a few weeks about our planning permission to construct temporary classrooms in the field. We are very hopeful that we will have all classes on school grounds by November.

 

Go raibh bliain torthúil faoi áthas, faoi shíochán agus faoi dhea-shláinte ag gach duine.

May everyone have a happy, fruitful, peaceful and healthy schoolyear.

Siobhán Mhic Gearailt

Príomhoide