Nuachtlitir na Nollag 2015

Peileadóirí Scoil Chrónáin buacach ar deireadh i bPáirc an Chrócaigh

D’éirigh le Peileadóirí Scoil Chrónáin an swae a thabhairt leo, le taispeántas lán de scil agus d’fhuinneamh i gcoinne Gaelscoil Inse Chóir, i bPáirc an Chrócaigh ar an gCéadaoin an 21ú Deireadh Fómhair 2015. Bhí Scoil Chrónáin chun cinn ag leath am, agus chuireadar taispeántas mór isteach sa dara leath, taréis báide luath a scaoileadh isteach. Throideadar thar nais chun buachtaint le 3 phointe ag an deireadh, 2-12 le 4-3. Táimid ar fad an-bhródúil astu agus táimid cinnte go mbeidh geansaí an chontae á chaitheamh acu sna blianta atá romhainn amach. Táimid taréis cúpla bliain an-torthúil a bheith againn agus táimid ag súil lena thuilleadh sna blianta atá romhainn, le cúnamh Dé. Ba mhaith liom buíochas speisialta a ghabháil le Peter Elliot a chabhraigh go mór linn sa scoil i mbliana, chomh maith le Máistir Máirtín, Marian agus Máirín agus na tuismitheoirí ar fad chomh maith, go háirithe Deirdre agus Sinéad. Scoil Chrónáin Abú!

Scoil Chrónáin’s Footballers finally Victorious once more in Croke Park

After a few years of heartache, Scoil Chrónáin’s Footballers finally won a final after a titanic contest. They gave an exhibition of skill and determination in an energetic display against Gaelscoil Inse Chóir, in Croke Park on Wednesday the 21st October 2015. In front of an enthusiastic crowd, Scoil Chrónáin led by a slender lead at half time. They dug deep in the second half showing great heart and determination, to battle back from conceding an early second-half goal, to prevail in the end by 3 points, 2-12 to 4-3. We are very proud of them all and I am sure they will build on this experience. We might see a few names playing for the county footballers in the years ahead. It has been a great few years for Scoil Chrónáin and long may it continue. A special thanks to Peter Elliot, Máistir Máirtín, Marian and Máirín and to all the parents who helped out during the year, especially Deirdre agus Sinéad. Scoil Chrónáin Abú!

 

Post Buan: (Permanent Post)

Comhgháirdeas le Múinteoir Muireann Ní Aodha a fuair post buan sa scoil i mí na Samhna. Tréaslaímid léi agus guímid gach aon rath uirthi.

Congratulations to Múinteoir Muireann, who became a permanent member of our staff in November. We wish her all the best.

MS Readathon

Comhgháirdeas leis na páistí ó Rang 1-Rang 6 a ghlac páirt san ‘MS Readathon.’ Bhailíodar níos mó ná €900. Maith sibh!

Congratulations to the children from first to sixth class who participated in the ‘MS Readathon.’ They collected more than €900. Well done!

Mac Óg: (A baby boy)

Comhgháirdeas le Múinteoir Nóirín agus le Josh, gur saolaíodh mac dóibh an téarma seo. Guímid gach aon rath orthu.

Congratulations to Múinteoir Nóirín and Josh, on the birth of their son this term. We wish them well.

Manga High

Ghlac páistí ó Rang 2-Rang 6 páirt i gcomórtas Manga High le linn Seachtain na Matamaitice Mar scoil thángamar san 15ú áit as 472 scoil. Éacht déanta agaibh! Molaimid go hard sibh ar fad, a bhí gafa leis na cluichí don tseachtain. Aon duine ar éirigh leo níos mó ná 100 pointe a fháil fuaireadar bonn óir. Seo a leanas na páistí sa scoil a bhuaigh bonn óir. Comhgháirdeas!

The children from Rang 2 to Rang 6 participated in an online maths competition on ‘Manga High’ during Maths Week. As a school we came in 15th place out of 472 schools. This was a great achievement! Well done to all who took part in the competition. Everyone who got 100 points or more received a gold medal. Our gold medal winners are listed below. Congratulations!

  • Saoirse Ní Mhuireagáin R5A 351 pointe
  • Oisín Mac Gabhann       R6 325 pointe
  • Gráinne Ní Aodha R3 247 pointe
  • Lúcás Ó Buachalla R5B 229 pointe
  • Cáitín Nic Gabhann R3 183 pointe
  • Hannah Nic Mhathúna R5A 176 pointe
  • Dáire Ó Muireagáin R6 131 pointe
  • Niall Ó Maoltuile R5B 118 pointe
  • Lile Nic Gabhann R3 111 pointe
  • Charlie Mac Tomáis       R2      102 pointe

 

Rang 4 –Coirmcheoil do na Seanóirí (Concert in the Day Care Centre)

Chuaigh Múinteoir Vanessa agus R4 ar cuairt chuig na seanóirí san ionad lae, Déardaoin 19ú Samhain. Chanadar cúpla amhrán as Gaeilge agus Béarla dóibh. Sheinn cuid acu an consairtín freisin. Bhain R4, na seanóirí agus an fhoireann an-taitneamh as. Míle buíochas le Múinteoir Ailín as ucht é a eagrú. Is rang an-cheolmhar iad R4 agus tá siad ag súil go mór leis an “Peace Proms” i Mí Feabhra 2016.

Múinteoir Vanessa and Rang 4 went to the Day Care Centre on Thursday, 19th November, they entertained them with songs in Irish and English. Some children played the concertina, also. The old folk and staff really enjoyed it. A special thanks to Múinteoir Ailín for organising the visit. Rang a 4 are a very musical clas and they are very excited about participating in the “Peace Proms” in February 2016.

Ceol sa Cheantar (Music Generation)

Tá daltaí na scoile ag baint taitneamh agus tairbhe as na ranganna amhránaíochta le Amy agus na ranganna ceoil a chuireann Rob agus Mary ar fáil dúinn. Tá Rang 4 ag déanamh go maith ar an gconsairtín anois agus beidh Rang 3 ag tosnú á fhoghlaim sa bhliain nua.

All the children are enjoying their voice training classes with Amy and the bodhrán classes with Rob. Rang 4 are now quite accomplished on the concertinas, thanks to their teacher Mary. Rang 3 will begin their concertina lessons in the New year.

Cumann Lúthchleasaíochta Scoil Chrónáin (Athletic’s Club)

Beidh traenáil lúthchleasaíochta do Rang 4, 5 agus 6 ag tosú tar éis laethanta saoire na Nollag. Cuirfimid a thuilleadh eolais chugaibh i Mí Eanáir.

Athletics training will begin for 4th, 5th and 6th classes after the Christmas Holidays. More information to follow in January.

Naíonáin Bheaga

Ar an 14ú Nollaig d’imigh na Naíonáin Bheaga go dtí seó “Cinderella” in Amharclann an Mhóta i Nás na Ríogh. Thaitin an turas ar an mbus agus an seó go mór leo.   Is páistí iontach iad agus táimid cinnte go dtiocfaidh Daidí na Nollag anuas an simléar chucu!

On the 14th of December, Naíonáin Bheaga attended “Cinderella” in the Moate Theatre in Naas. They thoroughly enjoyed the show and the bus journey to and from the venue! We are so proud of all the páistí in Naíonáin Bheaga this year and we are certain that          

                            Daidí na Nollag will bring lots of toys to them this year!!

Rang 5

Tá Rang 5 páirteach sa Chlár Fiontraíochta d’Ógánaigh. Tá Rang 5A ag maisiú cupán Nollag faoi láthair le teachtaireachtaí pearsanta orthu. Tá costas €2.50 ar gach cupán. Beidh siad ag maisiú cupán d’ócáidí éagsúla i rith na bliana m. sh. Lá na Máthar, Lá Fhéile Pádraig, Comóradh 1916 srl.

5th class are participating in the Junior Entrepreneur Programme. Rang 5A are customisng Christmas Cups at the moment with personal messages on request. They will continue to customise the cups throughout the year for various events i.e Mother’s Day, St. Patrick’s Day, 1916 Commemoration etc. The cups cost €2.50 each.

Tá Rang 5B ag dearadh Cártaí Gaeilge. Ta costas 70c ar chárta beag, €1.00 ar chárta mór agus costas €3.00 ar phacáiste le 5 chárta. Tá éagsúlacht cártaí ar fáil m.sh. “Ar lá bhur bPósta”, “Tá sibh Geallta”, “Míle Buíochas”, “Comhgháirdeas” “Lá breithe Sona Duit” srl.

Rang 5B are designing cards as Gaeilge. A small card costs 70c, a large card costs €1.00 and a pack of 5 cards costs €3. They have a variety of cards available i.e. “Ar lá bhur bPósta”, “Tá sibh Geallta”, “Míle Buíochas”, “Comhgháirdeas”, “Lá breithe Sona Duit” etc.

Tá rang a 5 ag baint an-taitneamh as. Is féidir orduithe do chupáin nó cártaí a chur go dtí páistí Rang 5A agus Rang 5B. Ag súil le bhur dtacaíocht i rith na bliana.

5th class are really enjoying the project. Requests can be sent to 5th class anytime during the year for cards and cups. Looking forward to your support during the year.

Searmanas na Nollag / Christmas Ceremony

Bhí Searmanas na Nollag ar siúl sa séipéal ar an 15ú Nollaig. Rinne Rang 4 seirbhís paidreoireachta den scoth agus chuir Rang 3 Dráma na Nollag iontach os ár gcomhair. Bhí na Naíonáin Bheaga gleoite mar aingil. Míle buíochas leis na múinteoirí, na cúntóirí agus leis an rúnaí a chabhraigh leo ar an oíche. Ina dhiaidh sin bhí Aonach na Nollag eagraithe ag Le Chéile sa halla pobail. Sár-oíche a bhí ann. Táimid

fíor-bhuíoch de gach duine.

The Christmas Ceremony was in the Parish Church on the 15th of December. Rang 4 did an amazing job on the prayer service and Rang 3 performed a fantastic Dráma na Nollag. The Naíonáin Bheaga looked adorable in their angel costumes. A special thank you to all the teachers, SNAs and the rúnaí, who helped out on the night. After the ceremony the Aonach na Nollag was held in the Community Centre,

organised by Le Chéile. It was a fabulous night. Many thanks to everybody

CRS (SNA) Ibhonn:

Tá Ibhonn, ár gCúntóir Riachtanasi Speisialta, ag déanamh go maith, buíochas le Dia, tar éis a obráide. Nára fada go raibh sí ar bharr na sláinte arís!

SNA Ibhonn is recovering well after her operation, Thank God. We wish her a full and speedy recovery.

Seomraí Ranga Nua ( New Classrooms):

Tá na seomraí ranga nua geall le bheith ullamh agus agus táimid ag súil le bogadh isteach iontu amárach. Beidh na seomraí is mó sa scoil ansin ag Rang 3, 4 agus 6 agus ag a múinteoirí. Faoi mar atá a fhios ag daoine, a thug faoi aon tionscnamh tógála, ní bhíonn aon rud simplí. Nuair a chíonn tú an dea-thoradh, áfach, déanann sé suas don obair ar fad. Is mian liom an deis seo a thapú anois chun buíochas a

ghabháil le gach duine as a bhfoighne agus as a dtacaíocht. Buíochas ar leith le gach duine in Ionad Pobail Ráth Cúil, a bhí chomh maith dúinn i mbliana.

The finishing touches are being put to the 4 new classrooms and we hope to move in tomorrow. Rang 3, 4 and 6 and their teachers will now have the best rooms in the school. As anyone who has undertaken a

construction project knows, nothing is as straightforward as it seems where building is concerned, but the end result makes it all worthwhile. I wish to take this opportunity to thank everyone for their patience and support. A special word of thanks to everyone in Rathcoole Community Centre for all the help they gave us this year.

 

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise daoibh go léir!  Have a happy Christmas and all the best in the New Yearó

Shiobhán agus an fhoireann ar fad i Scoil Chrónáin

 

Beidh Scoil Chrónáin ag athoscailt ar an 6ú Eanáir 2016 ag 9:00

Scoil Chrónáin re-opens at 9:00 on the 6 th January 2016