Polasaithe (Policies)

Ráiteas Scoil Chrónáin Maidir le Cosaint Leanaí

Scoil Chrónáin Child Safeguarding  Risk Assessment

Polasaí OCG   

Polasaí Dáileadh Leighis

Cód Iompair & Beartas Frithbhulaíochta Scoil Chrónáin

Polasaí Éide Scoile