Leabhair Scoile

NAÍONÁIN SHÓISEARACHA 2016/17
 • Naíonáin Shóisearacha amháin /  Naíonáin Shóisearacha only
  • Díreach mar eolas: Cuirfear gach rud ar an liosta seo, seachas *Trealamh, ar fáil daoibh as an éarlas a thug sibh, nuair a chláraigh sibh na páistí sa scoil. Cuirfear na léabhairíní léitheoireachta ar fáil daoibh chomh maith i rith na bliana.
  • This booklist is for your information only. Everything, except * Trealamh, will be provided by the school out of the deposit that you paid when your child was enrolled. The children’s readers will also be provided by the school during the year.

GAEILGE

Mo Leabharsa  (Leabhar an Dalta A)
An Gúm
Ón scoil

Ag Obair Liom A – Leabhar an Dalta A)
An Gúm
Ón scoil

Cíos leabhair Gaeilge
Ón scoil

MATAMAITIC

Gafa le Mata (Paicéid)
CJ Fallon
Ón scoil

TEAGASC CRÍOSTAÍ 
‘I nGrá Dé’ Naíonáin Shóisearacha Bunscoil 1
Veritas
Ón scoil

2 Fhillteán.
Ón scoil

CÓIPLEABHAIR, PINN LUAIDHE, FILLTEÁIN PLAISTEACH
Ón scoil

(Copybooks, pencils and plastic folders are provided by the school
Including Sketch Pad and Scrap Book)

FÓTÓCHÓIPEÁIL, EALAÍON AGUS CEARDAÍOCHT
Ón scoil

ÁRACHAS PEARSANTA,   TEXT-A-PARENT,

CÁRTAÍ TUAIRISCE AN PHÁISTE
Ón scoil

************

*TREALAMH
*Tuismitheoir (Parents to provide these)

3 Pritt Sticks (20g)
Glantóir  (Eraser)
Bioróir  (Pencil sharpener)
Pinn luaidhe daite (Twistables)
Cás peann luaidhe.  (Pencil Case)

Direach mar eolas:

 • Bíodh ainm an pháiste as Gaeilge ar éide scoile le (culaith reatha, geansaí agus cóta, ach go háirithe). Please ensure your child’s name is on his/her school uniform tracksuit, ( jumper and coat in particular).
 • Bíodh ainm an pháiste as Gaeilge ar gach trealamh leo. Please put your child’s name on all his/her equipment.
 • Bíodh an trealamh ar scoil ag do pháiste ar an 30/08/2016 . We would appreciate if your child has his/her equipment in school by 30/08/2016.

 

NAÍONÁIN SHINSEARACHA  –  2016/17

GAEILGE
Ag Obair Liom B (Leabhar an Dalta)
An Gúm

Mo Leabharsa – B (Leabhar an Dalta)
An Gúm

BÉARLA
“Giants, Puppets and Ducks.”  Fireworks
Gill & McMillan

Jolly Phonics Pupil Book 1 COLOUR EDITION

MATAMAITIC
‘Gafa le Mata’ Paicéad (Naíonáin Shinsearacha)
CJ Fallon

TEAGASC CRÍOSTAÍ
“I nGrá Dé- Naíonáin Shinsearacha Bunscoil 2”
Veritas

CÓIPLEABHAIR,    2 Cóipleabhar suimeanna (32 pages, 20 mm.)

3 Project Copies, Books 15, 32 pages top blank.

1 Learn to Write B2. 32 pages.

1 A4 sketch pad

TREALAMH     *Tuismitheoir (Parents to provide these)

Glantóir  (eraser)

Bioróir  (pencil sharpener)

Criáin nó pinnluaidhe daite. (Twistables)

Cás peann luaidhe.  (Pencil Case)

4 Pritt Sticks, 20 gm.

2 pheann luaidhe.

N.B.

Bíodh ainm an pháiste as Gaeilge  ar éide scoile le (culaith reatha, geansaí agus cóta, ach go háirithe).  Please ensure your child’s name is on his/her school uniform tracksuit, ( jumper and coat in particular).
·       Bíodh ainm an pháiste ar gach trealamh leo i.e. pritt sticks, pinn luaidhe srl  Please put your child’s name on all his/her equipment i.e. pritt sticks, pencils etc..

·       Bíodh an trealamh ar scoil ag do pháiste ar an 30/08/2016.  We would appreciate if your child has his/her equipment in school by 30/08/2016.

RANG 1  –  2016 / 17

GAEILGE
‘Ag Obair Liom’ (Leabhar an Dalta  C)
An Gúm

‘Mo Leabharsa’ (Leabhar an Dalta C, Cúige Mumhan)
An Gúm

BÉARLA
‘Bears, Fairs and Aeroplanes’ Fireworks
Gill and MacMillan

MATAMAITIC
Gafa le Mata 1
CJ Fallon

Seaimpín na dTáblaí (Rang I)
Educate.ie

Mata Meabhrach 1
4schools.ie

TEAGASC CRÍOSTAÍ
Beo go Deo 3 (Leabhar Oibre)
Veritas

 

CÓIPLEABHAIR   
1 Chóipleabhar Matamaitice 40 lth 10mm sq.

1 Leabhar Nóta

3 Chóipleabhar A12 No. 12 ruling

2  Project copies 15A

1 Cóipleabhar Scríbhneoireachta: (Aisling Learn to Write B4, 32 page )

1 A4 Sketch Pad

EILE

5 Peann Luaidhe

1 Rialóir

1 Glantóir

1 Bioróir

2 Pritt Sticks, 20 g

Pinn luaidhe daite

 

 • Bíodh ainm an pháiste  as Gaeilge ar gach leabhar, cóipleabhar agus ar gach trealamh leo.
  • Please write child’s name in Irish on books, copybooks and all equipment.
 • Bíodh ainm an pháiste ar éide scoile leo (culaith reatha, geansaí agus cóta, ach go háirithe).
  • Please ensure your child’s name is on his/her school uniform (tracksuit, jumper and coat in particular).

RANG 2 – 2016/17

 

GAEILGE 
Litrigh é Linn 3
EDCO

Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta D)
An Gúm

Mo Leabharsa (Leabhar an Dalta D- Leagan na Mumhan)
An Gum

BÉARLA 
Spellbound 2 (Tom Roche) (Not Folens)
C. J. Fallon

A First Dictionary*
Nisbett

Fireworks:‘Wolves, Trains and Dolphins’(2nd Class)
Gill & MacMillan

MATAMAITIC
Seaimpín na dTáblaí (Rang 2)
educate.ie

Gafa le Mata 2
C. J. Fallon

Mata Meabhrach 2
4schools.ie

TEAGASC  CRÍOSTAÍ  
Beo go Deo 4 (Leabhar Oibre/Work Book,)
(Ní an ceann oráiste! / not the orange workbook!)
Veritas

CÓIPLEABHAIR 

2 Chóipleabhar Matamaitice (1cm2) 88 lth

1 Leabhar Nóta

4 Chóipleabhar Scríbhneoireachta (88 lch)

2 Project copies (No. 15, 32 lch)

1 Aisling handwriting copy (Learn to Write B2, 32 page)

1 A4 Sketch Pad

EILE   

4 Pheann Luaidhe

1 Rialóir

1 Glantóir

1 Bioróir

2 x 20 gm. Pritt Stick

Criáin/Pinn Luaidhe Daite

 

 • Bíodh ainm an pháiste as Gaeilge ar gach leabhar, cóipleabhar agus ar gach trealamh leo.
 • Please write child’s name in Irish on books, copybooks and all equipment.
 • Bíodh ainm an pháiste ar éide scoile leo (culaith reatha, geansaí agus cóta ach go háirithe).
 • Please ensure your child’s name is on his/her school uniform (tracksuit, jumper and coat in particular).

*B’fhéidir go bhfuil na leabhair seo ag do pháiste.

Your child may already have these books.

RANG 3 – 2016/17

GAEILGE

‘Cur is Cúiteamh’, Leabhar an Dalta E.
An Gúm

Gaeilge le Chéile Rang 3
Prim Ed

Foclóir Póca (Gaeilge/Béarla)
An Gúm

BÉARLA

New Wave English 3rd Class
Prim Ed

Write Here E 3rd Class (Script Style)
Folens

A First Dictionary *
Nisbet

MATA
Mata Draíochta 3
Folens

Mata Meabhrach 3
4schools.ie

Seaimpín na dTáblaí
Rang 3
educate.ie

OSIE  
Atlas Bunscoile
An Gúm

Teagasc Criostaí     
Beo go Deo 5 (Leabhar Oibre)
Veritas

 

Cóipleabhair: 

8 gCóipleabhar scríbhneoireachta (88 lch)

3 Chóipleabhar Suimeanna (88 lch)

l Leabhar nóta (Litriú)

1 Hardback Copy (A4)

1 A4 Sketch Pad

2 Pritt Stick 20g

 

TREALAMH

4 pheann luaidhe

Pinn luaidhe daite

Glantóir

Bioróir

Cás peannluaidhe

Rialóir

 • Bíodh ainm an pháiste as Gaeilge ar gach leabhar, cóipleabhar agus ar gach trealamh leo.
 • Please write child’s name in Irish on books, copybooks and all equipment.

 

 • Bíodh ainm an pháiste ar éide scoile leo (culaith reatha, geansaí agus cóta ach go háirithe).
 • Please ensure your child’s name is on his/her school uniform (tracksuit, jumper and coat in particular). 

*B’fhéidir go bhfuil na leabhair seo ag do pháiste.

Your child may already have these books.

 RANG 4 – 2016/17

GAEILGE
Gaeilge le Chéile Rang 4
Prim Ed

Foclóir Póca, Gaeilge/Béarla.*
An Gúm

Fite Fuaite, (Leabhar an Dalta F)
An Gúm

BÉARLA

A First Dictionary*
Nisbet

Write Here – Script Style, Book F.
Folens
New Wave English 4
Prim Ed

MATAMAITIC
Mata Draíochta 4
CJ Fallon

Leabhar Táblaí*

Seaimpín na dTáblaí 4
educate.ie

Mata Meabhrach 4
4Schools.ie

TEAGASC  CRÍOSTAÍ
Beo go Deo 6 (Leabhar an Dalta – workbook)
Veritas

 

OSIE                
Atlas Bunscoile *
An Gúm

CÓIPLEABHAIR                        10 gCóipleabhar Scríbhneoireachta   (88 lch)

4 Chóipleabhar Mata   (Capital 88 lch)

1 Leabhar Nóta

2 Fhillteán (2 Manila envelope folders)

3 chóipleabhar crua A4 (hardback)

1 Scrap books

 

EILE                                                Pinn Luaidhe, glantóir, bioróir, peann gorm agus peann dearg

Pinn Luaidhe Daite, Maircéirí agus Rialóir

2 Pritt Stick, 20g

1 A4 Sketch Pad

Rialóir

Peann dearg

 • Bíodh ainm an pháiste as Gaeilge ar gach leabhar, cóipleabhar agus ar gach trealamh leo.  
 • Please write child’s name in Irish on books, copybooks and all equipment.
 • Bíodh ainm an pháiste ar éide scoile leo (geansaí agus cóta), ach go háirithe).      
 • Please ensure your child’s name is on his/her school uniform (tracksuit, jumper and coat in particular).

*B’fhéidir go bhfuil na leabhair seo ag do pháiste.

       Your child may already have these books.

RANG 6 –  2016/2017

GAEILGE

Foclóir Gaeilge/Béarla*
Comhlacht Oideachais

Gaeilge le Chéile 6
Prim Ed

Fite Fuaite (Leabhar an Dalta H)
An Gúm

BÉARLA  

A Mini Dictionary
Oxford or Collins*

New Wave English 6th Class
Prim Ed

MATA   

Mata Draíochta 6.
CJ Fallon

Mata Meabhrach Rang 6
4schools.ie

Leabhar Táblaí*

TÍREOLAÍOCHT     
Atlas Bunscoile*
An Gúm

TEAGASC CRÍOSTAÍ           
Beo go Deo 8 (Téacsleabhar)
Veritas

CÓIPLEABHAIR 2     Fhillteán (2 Manila Envelope Folders)

4      Chóipleabhair Matamaitice (88 lch)

1       Leabhar Nóta

3     Chóipleabhar le clúdach cruaidh A4

8     gCóipleabhar Scríbhneoireachta (120 lch)

1    Chóipleabhar Eolaíochta

1    A4 Refill Pad

EILE

Peann gorm, dubh agus dearg

Pinn luaidhe daite

Cás peann luaidhe

Peann luaidhe, scriosán agus bioróir

Rialóir

1 Seit Matamaitice.

2 Pritt Sticks, 20g.

 

Bíodh ainm an pháiste as Gaeilge ar gach leabhar, cóipleabhar agus ar gach trealamh leo.
Please write child’s name in Irish on books, copybooks and all equipment.
Bíodh ainm an pháiste ar éide scoile leo (culaith reatha, geansaí agus cóta ach go háirithe).
Please ensure your child’s name is on his/her school uniform (tracksuit, jumper and coat in particular).
*B’fhéidir go bhfuil na leabhair seo ag do pháiste.

Your child may already have these books.