Iontráil Bhliantúil (Annual Admission)

Iontráil 2022/23

Polasaí Iontrála, Fógra Bliantúil, agus Foirm Iarratais Iontrála do 2022/23 ar fáil le híoslódáil anois.

Tá sé tábhachtach go léann tú na doiciméid seo go cúramach. Beidh cóip crua le fáíl ar iarratas, más mian, ó Scoil Chrónáin ag oifig@scoilchronain.ie nó trí glaoch ar 01 458 8889. Glacfar le Foirmeacha Iarratais Iontrála comhlánaithe ón 31ú Deireadh Fómhair 2021 ar aghaidh.

Ní mór ‘Foirm Iarratais Iontrála’ comhlánaithe agus scanadh den Teastas Breithe in éineacht leis a sheoladh ar ais chuig oifig@scoilchronain.ie nó iad a chur ar ais tríd an bpost chuig Scoil Chrónáin, An tSráid Mhór, Ráth Cúil, Co. Átha Cliath, D24YW81.

Admissions 2022/2023

Our Admissions Policy, Annual Admissions Notice and the Application Form for Admission are now all available.

Completed Application Forms for Admission will be accepted from 31st October, 2021.

It is important that you read these documents thoroughly. Hard copies are available by request by contacting Scoil Chrónáin at oifig@scoilchronain.ie or at 01 458 8889.

The completed ‘Application Form for Admission’, along with a scanned copy of the child’s birth cert, must be returned by email to oifig@scoilchronain.ie or posted to Scoil Chrónáin, An tSráid Mhór, Ráth Cúil, Co. Átha Cliath, D24 YW81.