Iontráil Bhliantúil (Annual Admission)

Iontráil 2023/24

Tá Polasaí Iontrála, Fógra Bliantúil agus Foirm Iarratais Iontrála do 2023/24 ar fáil le híoslódáil anois.

Tá sé tábhachtach go léann tú na doiciméid seo go cúramach. Tá cóip crua den iarratas ar fáil trí ríomhphost a sheoladh go dtí oifig@scoilchronain.ie nó trí ghlaoch ar an uimhir 01 458 8889.

Glacfar le ‘Foirmeacha Iarratais Iontrála’ comhlánaithe ón 31ú Deireadh Fómhair 2022 ar aghaidh.

Ní mór ‘Foirm Iarratais Iontrála’ comhlánaithe agus scanadh den Teastas Breithe in éineacht leis a sheoladh ar ais chuig oifig@scoilchronain.ie nó iad a chur sa phost chuig Scoil Chrónáin, An tSráid Mhór, Ráth Cúil, Co. Átha Cliath. D24YW81

Admissions 2023/24

Please see our Admissions Information for children commencing Junior Infants in September 2023.

It is important that you read these documents thoroughly. Hard copies are available by request.

Please submit the completed Application Form, along with a copy of the child’s Birth Certificate, to Scoil Chrónáin before 3 pm, January 31st, 2023. Please submit to oifig@scoilchronain.ie, or by post, to Scoil Chrónáin, Main Street, Rathcoole, Co. Dublin. You are welcome to hand deliver it also to the School Office during school times – 9.00 am to 2.40 pm.

If you have any questions do please contact Scoil Chrónáin at oifig@scoilchronain.ie or at 01 458 8889.

If you wish to express an interest for future years, please complete our Expression of Interest Form and submit it, along with a scanned copy of your child’s Birth Certificate, to oifig@scoilchronain.ie. Please note an Expression of Interest Form is not an ‘Application for Admission’.