Iontráil Bhliantúil (Annual Admission)

Iontráil 2022/23

Tá cupla áit ar fáil i rang nó dhó do 2022/23. Más mian leat fiosrú faoi áit sa scoil dod’ pháiste do 2022/23, cuir glaoch ar 01 458 8889 / seol r-phoist chuig oifig@scoilchrónáin.ie.

Maidir le háit a lorg i Naíonáin Bheaga, líon Foirm Eolais 1 (Nóta: Ní Foirm Rollúcháin é seo).

Maidir le háit a lorg i Naíonáin Mhóra go dtí Rang 6*, líon Foirm Eolais 2 (Nóta: Ní Foirm Rollúcháin é seo).

* Ní mór tuiscint mhaith ar a laghad, a bheith ag dalta gur mian leis áit a lorg sa scoil ó Rang 3 suas.

Iontráil Naíonáin Bheaga 2023/24

Tosóidh an phroiseas d’iontráil 2023/24 i nDeireadh Fómhair 2022. Más mian leat go gcuirfimis ar an eolas thú, faoin bproiseas a bheith ag tosnú líon an Fhoirm Eolais 1 seo agus seol ar ais é chuig oifig@scoilchronain.ie roimh 31ú Deireadh Fómhair 2022. (Nóta: Ní Foirm Iarratais ar Rollúcháin é seo).

Iontráil sna Blianta Amach Romhainn

Iontráil i Naíonáin Bheaga

Más mian leat spéis a léiriú in iontráil sna Naíonáin Bheaga ó 2023/24 ar aghaidh líon an Fhoirm Eolais 1 seo. (Nóta: Ní Foirm Iarratais ar Rollúcháin é).

Má cuirtear Foirm Eolais isteach is féidir linn an duine sin a chur ar an eolas, nuair a bheidh an phroiseas Rollúcháin don bhliain iontrála úd ag tosnú. Tarlaíonn seo de ghnáth an Deireadh Fómhair, roimh an bhliain Iontrála.

Polasaí Iontrála

Léigh, le do thoil, Polasaí Iontrála Scoil Chrónáin.

Admissions for 2022/23

A small number of spaces are available in one or two classes for the 2022 / 23 school year. If you wish to enquire about a place for school entry for this coming school year, 2022/23, please call our School Office at 01 458 8889 or email oifig@scoilchronain.ie.

For a place in Junior Infants, please complete the following form:

Expression of Interest Form 1

For a place in the Older Classes, Senior Infants to 6th Class*, please complete the following form:

Expression of Interest Form 2

* Please note that places are limited in older classes and a good understanding of Irish is required for entry above 3rd class.

Admissions for Junior Infants 2023/24

The Admissions Process for entry in 2023/24 will commence in late October 2022. Our Admissions Notice, Admissions Policy and the ‘Application to Enrol Form’ will be available in late October 2022.

If you wish to be notified by email when this process commences, please complete the following Expression of Interest Form 1 and submit it to the School Office at oifig@scoilchronain.ie before October 31st 2022.

Please note this is not an Application to Enrol Form.

Admissions for Future Years

If you wish to express an interest in enrolling your child in Scoil Chrónáin in Junior Infants and other classes in future years, please complete this Expression of Interest Form 1.

This is not an ‘Application to Enrol Form’.

By completing the Expression of Interest Form, we can then alert you to the commencement of the Admissions Process for your child’s expected year of enrolment. This is usually in the October prior to their expected commencement year.

Admissions Policy

Please read Scoil Chrónáin’s current Admission Policy.