Iontráil Bhliantúil / Annual Admission

Iontráil 2024-25 / Admissions 2024-25

Féach thíos eolas maidir le h-iontráil do ranganna naíonáin bheaga don scoilbhliain 2024-25.

Tá sé tábhachtach go léann tú na doiciméid seo go cúramach. Tá cóip crua den iarratas ar fáil trí ríomhphost a sheoladh go dtí oifig@scoilchronain.ie nó trí ghlaoch ar an uimhir 01 458 8889.

Glacfar le ‘Foirmeacha Iarratais Iontrála’ comhlánaithe ón 30ú Deireadh Fómhair 2023 ar aghaidh.

Ní ghlacfaidh an scoil le hiarratais iontrála i ndiaidh 31ú Eanair, 2024.

Ní mór duit an ‘Foirm Iarratais Iontrála’ a líonadh amach ina iomláine agus scanadh den Teastas Breithe in éineacht leis a sheoladh ar ais chuig oifig@scoilchronain.ie nó iad a chur sa phost chuig  Scoil Chrónáin, An tSráid Mhór, Ráth Cúil, Co. Átha Cliath. D24YW81.

  1. Fógra Bliantúil / Annual Admissions Notice 2024/25.
  2. Polasaí Iontrála / Admissions Policy 2024/25.
  3. Foirm Iarratais / Application Form for Admission 2024/25

Please see our Admission Information for children commencing Junior Infants in 2024.

It is important that you read these documents thoroughly. Hard copies are available by request. 

The school will commence accepting applications from Monday, 30th October 2023.

The school will cease accepting applications for admission on Wednesday 31st January, 2024.

If you have any questions, please contact Scoil Chrónáin at oifig@scoilchronain.ie or on 01 458 8889.

  1. Fógra Bliantúil / Annual Admissions Notice 2024/25.
  2. Polasaí Iontrála / Admissions Policy 2024/25.
  3. Foirm Iarratais / Application Form for Admission 2024/25.

Blianta Eile / Future Years

Má tá suim agat do pháiste a chlárú do bhlianta eile sa todhchaí, is féidir leat an foirm ag léiriú spéise a líonadh. Tóg nóta, ní h-ionainn  foirm léiriú spéise agus iarratas iontrála.

If you wish to make an application for future years, (other than the 2024/25 year) please complete our Expression of Interest Form  Please note an Expression of Interest Form is not an ‘Application for Admission’.