Welcome to Scoil Chrónáin

Is bunscoil lán-Ghaeilge, chaitliceach, chomhoideachasúil í Scoil Chrónáin, a fheidhmíonn faoi phátrúntacht Ard-Easpaig Bhaile Átha Cliath. Tá an scoil suite i sráidbhaile Ráth Cúil, díreach trasna an bhóthair ó Tesco. Is scoil í ata ag forbairt agus freastalaíonn sí ar dhaltaí ó Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Sé. Freastalaíonn 421 dalta ar Scoil Chrónáin agus tá 21 múinteoir ann: lena n-áirítear an Príomhoide, beirt mhúinteoirí tacaíochta foghlama agus beirt mhúinteoirí acmhainne. Tá seisear cúntóirí riachtanais speisialta (CRS) sa scoil, móide feighlí agus beirt rúnaithe duine acu atá páirt-aimseartha.

  • Is í Lara Nic Thiarnáin Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta.
  • Is í Anita Pollock Cathaoirleach ‘Le Chéile’ (Coiste na dTuismitheoirí).
  • Is í Róisín Ní Sheaghdha an Príomhoide.
  • Is é Seán ó Sé an Leas Príomhoide.

Scoil Chrónáin is an all Irish, co-educational primary school and the Archbishop of Dublin is the school patron. The school is located in Rathcoole Village, across the road from Tesco. The school is developing and at present we have 16 classes, from Junior Infants to sixth class. 421 pupils attend the school and we have 21 teachers, including the Principal, two learning support teachers and two resource teachers. We have six Special Needs Assistants in the school, along with a caretaker and two part time secretaries.

  • Lara Nic Thiarnáin is the Chairperson of the Board of Management.
  • Anita Pollock is the Chairperson of “Le Chéile” (Parents Association).
  • Róisín Ní Sheaghdha is the Principal.
  • Seán Ó Sé is the Vice-Principal.

Úasdátú 07/2021

Latest News

Rang 4 Nollaig

Rang 4 Nollaig

Tá Rang 4B sona sásta a bheith i gcomhluadar a chéile arís agus iad ag tnúth go mór leis an Nollaig i mbliana. Bhaineadar an thaitneamh as na...

read more
Scéal ó Naíonáin Mhóra

Scéal ó Naíonáin Mhóra

Naíonáin Mhóra A & B ag baint scléip as a bheith thar n-ais ar scoil. Is aoibhinn beatha an scoláire! Naíonáin Mhóra A & B enjoying their...

read more
Scéal ó Rang 3B

Scéal ó Rang 3B

An-obair déanta ag Rang 3B ó thús na bliana. Moladh mór tuillte ag rang an-chruthaitheach! Rang 3B have done great work from the start of the year....

read more

Our School

Jonah Special School building

For Parents

Contact Us