Scéal ó Naíonáin Bheaga C

20th Oct, 2020

Thaithin an scéal Cochaillín Dearg go mór leis na páistí agus scileanna mhínluaile le Múinteoir Fiona agus Máistir Ciarán!

The children really enjoyed the story of Little Red Riding Hood and their time developing fine motor skills with Múinteoir Fiona and Máistir Ciarán.  🟡🟢🔵🔴